Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

8949 7cc8 500
Reposted froms3 s3

November 14 2019

9895 5eb3 500
Reposted froms3 s3

November 09 2019

2484 9e7d 500
Reposted froms3 s3

November 06 2019

November 04 2019

2585 62c2 500
Reposted froms3 s3

November 01 2019

8290 0e96 500
Reposted froms3 s3

October 30 2019

1756 447f 500
Ale miałem sen: Bądź mną. Bądź z narzeczoną na czyimś weselu. Patrzysz - o kurwa, to sam Grzegorz Braun wśród gości weselnych! Narzeczona nachyla Ci się do ucha i szepcze: "Dawaj, zaprośmy go na swoje wesele". Patrz na nią zdziwiony. "Przecież Braun to w ogóle nie Twoje klimaty". "No tak, ale wybraź sobie że Grzegorz Braun mówi na naszym weselu: SZCZĘŚĆ BOŻE MŁODEJ PARZE. Taka okazja może nie powtórzyć się". Obudź się. Nie śpij od sześciu godzin i myśl przez cały czas o tym żeby zaprosić Grzegorza Brauna na własne wesele.
Reposted frompanpancerny panpancerny

October 29 2019

8769 c2da
Reposted froms3 s3
6775 f162
Reposted froms3 s3

October 26 2019

8618 2420 500
Reposted froms3 s3

October 25 2019

8197 57e9 500
Reposted froms3 s3

October 23 2019

7072 6d9b 500
Reposted froms3 s3

October 21 2019

6037 c935
Reposted froms3 s3

October 19 2019

4771 37be 500
Reposted froms3 s3

October 18 2019

4453 b6a5 500
What's wrong with you, Lithuania?
Reposted froms3 s3

October 16 2019

3318 bd0b 500
Powrót Krula
Reposted froms3 s3

October 08 2019

8667 147d 500
Reposted froms3 s3

October 05 2019

7173 887d 500
Reposted fromHBO HBO

October 04 2019

4266 1a62 500
Reposted froms3 s3

September 29 2019

Reposted fromzelbekon zelbekon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl